Berichtgeving College van Bestuur

Schooljaar 2020-2021


11 september

Beleid rondom sinterklaasviering

Aanleiding

De afgelopen jaren heeft OPSPOOR geen bestuurlijk standpunt ingenomen in de discussie rondom de sinterklaasvieringen en dan met name de verschijning van Zwarte Piet daarin. Gelet op het maatschappelijk debat daarover is in overleg met de directeuren besloten om vanaf heden dat wel te doen en een duidelijk beleid daarin te formuleren. We willen en kunnen de maatschappelijke discussie niet langer buiten onze deuren houden. Wij zijn een stichting voor openbaar onderwijs en willen er dus voor iedereen zijn. Wij constateren dat er in toenemende mate groepen met diverse achtergrond zijn die aanstoot nemen aan de verschijning van de traditionele figuur Zwarte Piet en zich beledigd en/of gediscrimineerd voelen. Ook als stichting zijn wij van mening dat de beelden die met de traditionele Zwarte Piet worden opgeroepen zich niet verhouden tot de waarden waarvoor Stichting OPSPOOR staat.

Beleid

Vanaf schooljaar 2020 wordt op geen enkele school van OPSPOOR nog gebruik gemaakt van de traditionele Zwarte Pieten. De figuur Zwarte Piet wordt vervangen door zogenaamde Roetveegpieten, ontdaan van iedere verwijzing naar de 'knechting' van deze figuur. De Roetveegpiet is gewoon een medewerker van Sinterklaas. We onderstrepen daarmee dat de traditionele Zwarte Piet zowel qua verschijning als qua positionering niet langer passend is bij onze samenleving en bij de waarden van OPSPOOR.
á2 september

Onze scholen hanteren de zogenaamde Beslisboom als het kinderen met verkoudheidsklachten betreft. Deze Beslisboom is uitgebracht door Jeugdartsen Nederland en in samenwerking met RIVM is ontwikkeld. Via onderstaande link kunt u de Beslisbomen vinden.

Beslisboom 0-6 jaar
Beslisboom 7-12 jaar

á

28 augustus

Beste ouders/verzorgers,

Inmiddels zijn onze deuren alweer twee schoolweken open en genieten onze medewerkers van de schooldagen die zij met uw kinderen doorbrengen. Alhoewel we met zijn allen de dagen zo normaal mogelijk inrichten, speelt corona uiteraard op de achtergrond mee.

Zo zijn we gestart met de eerste inventarisatie rondom de ventilatie en maken we daarna ons plan van aanpak. Op dit moment werken onze systemen door een paar kleine aanpassingen conform de RIVM-richtlijnen. Vanuit de Rijksoverheid is de opdracht gekomen om voor alle scholen voor 1 oktober een plan van aanpak te maken. Dit is een opdracht die wij uiteraard zeer serieus nemen. Hiernaast hebben wij te maken met een andere opdracht, en wel eentje vanuit maatschappelijk belang. Hiermee doel ik op de richtlijnen die we hebben gekregen rondom het testbeleid. Waar we vroeger doorliepen als we een klein beetje verkouden waren of misschien iets anders onder de leden hadden, moeten we ons nu laten testen en uiteraard thuis wachten op de uitslag. Dit zien we terug op de scholen. Zo hebben we te maken met medewerkers en leerlingen die daardoor thuis zijn. Er ontstaan gaten in de bezetting en dat is voor onze scholen soms best een puzzel. We proberen deze gaten zo goed mogelijk te dichten en we zijn wanneer nodig, in staat om over te stappen op (gedeeltelijk) Onderwijs op Afstand.

We zijn hier echter enigszins terughoudend in omdat we ons realiseren dat dit een flinke inzet vraagt van het thuisfront. Het is dus niet gemakkelijk om volledig te blijven 'draaien'. Gelet op het huidige weer en de naderende herfst wordt dit zeker niet beter en zullen erwaarschijnlijk meer gaten gaan vallen. Wanneer er sprake is van een positieve testuitslag,worden school en bestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld. Wij staan in nauw contact met de GGD.á Wanneer er besmettingsgevaar is of dreigt en een snelle actie gewenst is, wordt u direct op de hoogte gebracht door de GGD of uw directeur.Onze dagelijkse en eerste zorg is en blijft het bieden van kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving. Of dit nu op school of op afstand is. Dat is onze opdracht.

Ik wil met deze brief uw begrip vragen voor het feit dat dit vanwege de geschetste omstandigheden, in sommige gevallen anders vorm kan krijgen dan u van ons gewend bent. Mocht u vragen hebben dan kunt u die te allen tijde stellen via info@opspoor.nl.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs
á

12 augustus2020

Beste ouders/verzorgers,

Met een nieuw schooljaar voor de deur wil ik mij graag nog even tot u als ouders/verzorgers van onze OPSPOOR leerlingen richten. Ik hoop dat u samen met uw kind(eren) goede zomerweken heeft gehad en dat we allemaal een mooi nieuw schooljaar zullen hebben. Hoewel we misschien alles rondom corona tijdens de vakantie een beetje naar de achtergrond hebben gedrongen, zien we helaas toch weer het aantal besmettingen stijgen. Ik kan mij voorstellen dat daarmee het begin van dit schooljaar anders voelt en mogelijk spannend is.

Via deze weg wil ik u graag laten weten dat wij vanuit OPSPOOR er ook nu weer alles aan doen om de tijd die uw kind(eren) op school is/zijn zo veilig en goed mogelijk te laten verlopen. Door de gebeurtenissen van afgelopen schooljaar is mijn vertrouwen daarin door u als ouders/verzorger, door uw kind(eren) en door alle medewerkers van OPSPOOR bevestigd. Ik heb kunnen zien dat de gedrevenheid en de flexibiliteit van een ieder enorm is en heb ervaren dat we elke situatie zo goed mogelijk weten op te lossen. Dit hebben we bereikt door samen hierin op te trekken.

Vooralsnog starten we het nieuwe schooljaar passend bij de maatregelen en richtlijnen die op dit moment gelden. U wordt hierover ge´nformeerd door de school die uw kind of kinderen bezoekt/bezoeken. En mocht het nodig zijn, wat wij uiteraard niet hopen, zal ik mij tot u richten om wederom gezamenlijk de juiste koers te bewandelen in deze gekke tijden. Voor nu wens ik u een goede gezondheid en een mooi schooljaar.

Met vriendelijke groet,
De heer C. van Meurs
Voorzitter College van Bestuur

Leerlingen aan het woord

"Trots op onze school"

"Wij zijn trots op onze school omdat we echt met onze tijd mee gaan" - Leerling van obs De Harpoen in Jisp