Nieuwsarchief 2020-2021

Persbericht 22 maart 2021

Purmerend - Corine Laurant, bestuurder van Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP), en Chris van Meurs, voorzitter van het College van Bestuur van schoolorganisatie OPSPOOR, starten deze zomer een experience centrum in H20 Esports Campus. H20 is het grootste permanente esports en gaming centrum van Europa en hier worden jong en oud geïnspireerd om te ontdekken, te leren en te werken aan hun toekomst. Vanaf deze zomer kunnen  kinderen  er al terecht voor opvang en deelname aan  he t Out of School-programma. 

Het nieuwe experience centrum is een geheel nieuw concept waar kinderopvang en onderwijs een plek krijgen én waar medewerkers van de stichtingen hun expertise kunnen doorontwikkelen. H20 Esports Campus is dé plek waar gaming, esports en creatieve tech centraal staan. Voor de twee stichtingen is het een logische plek om hier hun samenwerking voort te zetten. Corine Laurant: "Techniek en de digitale wereld maken een groot deel uit van onze toekomst. In dit experience centrum maken kinderen niet alleen kennis met techniek en de digitale wereld, maar worden zij ook echt ondersteund en uitgedaagd in hun ontwikkeling op dit gebied. Dat we kinderopvang en onderwijs combineren op deze plek is bijzonder waardevol en een logische stap in onze eigen ontwikkeling én in onze samenwerking." 

De wonderlijke wereld van leren  
Chris van Meurs: "Elk kind heeft een eigen talent en wij helpen hen dit talent te ontdekken. Ik geloof in de wonderlijke wereld van leren, zonder grenzen en zonder voorwaarden. Door kinderen onbevangen te laten nadenken over de mogelijkheden van en voor de toekomst verrassen zij zichzelf. Ze krijgen hierdoor meer vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Ik zie het Out of School-programma in de zomermaanden niet als een inhaalprogramma met lessen, maar juist als verrijkend onderwijs. Zo is het horen van het verhaal achter de techniek van een vliegtuig veel interessanter wanneer dit bijvoorbeeld wordt gepresenteerd door een piloot."  

Invulling programma experience centrum 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de precieze invulling van het experience centrum. Hierin wordt ook de verbinding gezocht met de locatie. Dirk Tuip, oprichter van H20, vult aan: "Voor ons is met name de samenwerking tussen bedrijfsleven, opvang en onderwijs zeer interessant. Wij zijn al vele jaren bezig met het stimuleren van techniek binnen het leerprogramma van kinderen. Met H20 geloven we dat gaming en gaming-gerelateerde technologie hier een positieve bijdrage aan levert. Dit komt heel mooi samen op deze plek waar de digitale wereld centraal staat." 

Zodra het exacte programma bekend is, zal dit via de socials van SKOP en OPSPOOR naar buiten worden gebracht.

------------------------------------------------------
 

Persbericht oktober 2020

SALT-snelteststraat voor onderwijs en opvang

Nu de besmettingen met het coronavirus blijven oplopen, het onderwijs en de opvang daarmee dagelijks voor een enorme uitdaging staan ten aanzien van de bezetting van de groepen, zijn huisartsenlaboratorium SALT, kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP) en de overkoepelende schoolorganisatie voor openbaar basisonderwijs OPSPOOR samen gaan werken. Vanuit deze samenwerking is sinds donderdag 2 oktober de SALT-snelteststraat operationeel.

De teststraat is elke ochtend geopend voor medewerkers van SKOP en OPSPOOR. Wanneer zij zich via deze teststraat laten testen op het coronavirus, hebben zij binnen een half uur de uitslag. Zij kunnen bij een negatieve uitslag direct hun werk hervatten. De SALT-snelteststraat is met een enorme slagkracht binnen één week ingericht op de parkeerplaatsen die beschikbaar zijn gesteld door Ron Segers accountants. Vanaf de eerste dag wordt deze teststraat druk bezocht.

Betrouwbare uitslag

SALT is hét huisartsenlaboratorium in Zaanstreek en Waterland en bestaat inmiddels al 65 jaar. Via partner Roche Diagnostics heeft zij een groot aantal sneltesten kunnen bestellen. De testen hebben een specificiteit van 99,68%. Dit betekent dat de betrouwbaarheid van een negatieve uitslag meer dan 99% is. Bij een positieve uitslag is de betrouwbaarheid 96,52%. Op dit moment worden mensen met een positieve uitslag doorverwezen naar de GGD.

Sneltest tegen onderbezetting

SKOP en OPSPOOR hebben dagelijks te maken met de uitdagingen rondom werkroosters en bezetting vanwege het feit dat medewerkers zich moeten laten testen. "Alhoewel onze leerkrachten zich sinds enige tijd wel versneld kunnen laten testen, hebben we binnen het onderwijs niet alleen met leerkrachten te maken, maar ook met een hoop andere mensen die nodig zijn om alles draaiende te houden, zoals directeuren en ondersteunende medewerkers. Voor deze medewerkers biedt dit dus ook uitkomst", aldus Chris van Meurs, voorzitter College van Bestuur. "Wij komen als opvangpartner helaas nog steeds niet in aanmerking voor de fastlane van de GGD. Wij zijn dus ontzettend blij met de samenwerking met SALT. Omdat we het juist in deze tijd zo belangrijk vinden dat de opvang en het onderwijs voor kinderen goed geregeld is, willen wij hun dag zo 'normaal' mogelijk laten zijn. Vaste pedagogische medewerkers bij de opvang zijn dan extra belangrijk", vult Corine Laurant, bestuurder SKOP, aan.

Maatschappelijk probleem

Christy Niemeijer, huisarts en bestuurder SALT: "We hebben er nu voor gekozen om alleen samen te werken met organisaties die een maatschappelijk belang hebben. We hebben geen enkel commercieel belang, maar vinden dat we als huisartsenlaboratorium verplicht zijn om in dit soort situaties te zoeken naar oplossingen om gezamenlijk de problemen, waar wij als maatschappij voor staan, op te lossen. Zo leveren we ook aan samenwerkende huisartsen, zijn we in gesprek met de ouderenzorg en andere schoolbesturen en openen we, naar grote waarschijnlijkheid, ook de komende week een snelteststraat in Zaandam. Dat is onze opdracht. En door deze samenwerking kunnen wij onderwijs en kinderopvang zo goed mogelijk door laten gaan."


---------------------------------------------

Bericht september 2020

Toekomstmakers kijken anders naar onderwijs

Ook dit jaar was het weer mogelijk een onderzoeksvraag binnen het Project Innovatievraag van de PO Raad in te dienen. We deden dit en begin dit jaar werd bekend dat onze Innovatievraag komend jaar inhoudelijk en financieel ondersteund wordt door de PO-Raad. Mooi nieuws dus, maar wat we toen nog niet wisten..

Hoe het allemaal begon...

Eind vorig jaar dienden we dus onze inschrijving in bij het Project Innovatievraag van de PO-Raad. We wilden onderzoeken wat de (toekomstige) mogelijkheden van ICT zijn binnen het onderwijs. En wat nu daadwerkelijk de kerntaak van de leerkracht moet zijn en of het mogelijk is om door de inzet van technologie de werkdruk van leerkrachten te verlagen.

Kortom: hoe kunnen we onderwijsbehoeftes en onderwijssystemen opnieuw organiseren en wat is de rol van technologie hierin?

Maar wat wij toen nog niet wisten en wat niemand had kunnen weten, is dat we met zijn allen niet meer door de wens, maar door de noodzaak gedreven zouden worden. Inmiddels zijn alle scholen gesloten, hebben we ons onderwijssysteem los moet laten en werken we vol enthousiasme en met man en macht binnen een nieuwe omgeving. Onze leerlingen, onze leerkrachten, ouders en verzorgers ontmoeten elkaar online en werken samen digitaal. Een nieuwe werkelijkheid is realiteit geworden.

En alhoewel het voor iedereen ontzettend hard werken is, is het voor het proces rondom onze Innovatievraag geweldig nieuws. Want waar we eerder geloofden in een verkennend proces, zijn we nu in staat om ideeen en plannen vanuit de theorie al in praktijk te brengen. De komende maanden zullen we via deze pagina alle ontwikkelingen en stappen met jullie delen. Vandaag beginnen we met het voorstellen van ons OPSPOOR Ontwerpteam.

OPSPOOR Ontwerpteam
Binnen OPSPOOR geloven we in samenwerken en in van en met elkaar leren. We hebben een stuurgroep geformeerd met medewerkers vanuit het bestuur, het IT-Lab en een aantal scholen (OBS De Fuut, OBS H.M Van Randwijkschool, OBS Het Kwartet, SBO Het Tangram, OBS Wheermolen en OBS De Blauwe Morgenster). De afgevaardigden vanuit deze scholen vormen gezamenlijk het OPSPOOR Ontwerpteam. Het OPSPOOR Ontwerpteam bestaat uit zeven leden. We stellen ze graag even aan je voor en vroegen hen een korte introductie te schrijven en een vlog van hun dagelijks leven te maken.

Stephan Wezer / OBS De Fuut
Stefanie Ordeman / OBS Blauwe Morgenster
Robert Devilee / SBO Het Tangram
Ruud Terweij / OBS Wheermolen
Deliana Vlaar / OBS Prinses Beatrix School (Het Kwartet)
Rachelle Mobron & Rosa Hoppenbrouwer / OBS H.M. van Randwijkschool

En naast onze berichtgeving, kun je het project ook via deze link verder volgen.

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen