Overzicht openstaande vacatures

In het schema hieronder staan alle openstaande vacatures. Klik hier om meer te lezen over de vacatures.
 
 Functie  School  WTF  Groep/Bouw  Link vacature
 L10 leerkracht/
 leerkrachtondersteuner
 Obs Noorderlicht  0,8  Groep 1-2  Opspoor
 L11 leerkracht  Het Kwartet, obs Middelie  1,0  Midden- of bovenbouw  OBS Het Kwartet | Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Blauwe Morgenster  1,0  Groep 1-2  Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Eendragt  0,6-1,0  Groep 3  Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Fuut  0,4  Middenbouw  Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Gouwzee  0,4  Onderbouw  Opspoor 
 L10 leerkracht   Obs De Havenrakkers  0,4    Opspoor
 L11 leerkracht  ML Kingschool - Home (mlking-schoolso.nl)  0,6-1,0  Bovenbouw  Vacature leerkracht SO M. L. Kingschool | Opspoor
 L10/L11 leerkracht  Obs De Ranonkel  1,2  Bovenbouw  Opspoor 
 L10 leerkracht      Obs De Stap      Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Wagemakerschool  0,4-0,6  Groep 1 t/m 4  Opspoor
 L10 leerkracht  Obs De Wagemakerschool  0,4-1,0  Bovenbouw  Opspoor
 L10 leerkracht  Obs H.M. van Randwijkschool  0,8  In overleg  Opspoor 
 L10 leerkracht  Obs H.M. van Randwijkschool  0,6  Groep 1-2  Opspoor 
 L10 leerkracht  Obs Weidevogels  0,6-1,0  Kleutergroep  Opspoor
 L10 leerkracht       Obs Wheermolen  0,6-1,0  Groep 1-2  Opspoor
 L10 leerkracht   Obs Wheermolen  1,0  Groep 5  Opspoor
 L10 leerkracht  VSO Martin Luther Kingschool  1,0  Onderbouw  Opspoor
 Directeur   Obs De Rietkraag en obs Noorderschool      Directeur obs De Rietkraag & obs Noorderschool | Opspoor
 Bovenschoolse Opleider    0,8    Bovenschoolse Opleider | Opspoor
 Managementassistent CvB        Managementassistent College van Bestuur | Opspoor
 Medewerker Klachtenteam    0,3    Medewerker klachtenteam | Opspoor

Leerlingen aan het woord

"Trots op onze school"

"Wij zijn trots op onze school omdat we echt met onze tijd mee gaan" - Leerling van obs De Harpoen in Jisp