Verkorte Deeltijd bij de pabo OPSPOOR

Het leerwerktraject is een uniek concept bij OPSPOOR. Je krijgt de mogelijkheid om al tijdens je studie in dienst te komen als leraarondersteuner. Je sluit een studieovereenkomst af met OPSPOOR, waarin we afspraken maken over de vergoeding van de studiekosten.

Om in aanmerking te komen voor de leerwerkplek bij OPSPOOR neem je deel aan de selectieprocedure. In december en januari worden informatiebijeenkomsten gehouden over het verkorte deeltijdtraject bij OPSPOOR. Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via opleiden@opspoor.nl.

In dit traject word je aangenomen als leraarondersteuner bij OPSPOOR en ga je direct in één van onze scholen werken. Je bent twee dagen werkzaam als leraarondersteuner en daarnaast loop je een dag stage bij een leerkracht die gecertificeerd is om aanstaande leerkrachten te begeleiden. Gedurende deze leerwerkperiode word je ook begeleid door een bovenschoolse schoolopleider. Na het behalen van enkele mijlpalen in de studie, vraag je een geschiktheidsverklaring aan bij de pabo. Hiermee sluiten we een tripartite overeenkomst af. Dan ga je twee dagen per week zelfstandig voor de groep en blijf je ook nog een dag samen met een mentor/praktijkbegeleider lesgeven. Op deze manier maak je grote stappen in je ontwikkeling en word je optimaal voorbereid op het vak.

In het eerste jaar van je opleiding maak je kennis met zowel de bovenbouw als de onderbouw. In het tweede jaar ga je je specialiseren in jongere kind of oudere kind. Wij zorgen dat je kennismaakt met verschillende scholen binnen ons bestuur, zodat je een brede ervaring opdoet tijdens je opleiding.

Heb je minimaal een hbo-diploma en wil je aan het werk in het onderwijs? Onze scholen zien het als een kans om met jou aan de slag te kunnen! Op een van onze scholen ga je ervaring opdoen. Je verbindt op deze manier de theorie met de praktijk!

Leerlingen aan het woord

"Trots op onze school"

"Wij zijn trots op onze school omdat we echt met onze tijd mee gaan" - Leerling van obs De Harpoen in Jisp