GMR

Ervaring uit de praktijk zorgt ervoor dat we haalbare en juiste strategische beslissingen nemen. Ouders en leerkrachten denken mee.


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een formeel medebestuursorgaan en bestaat uit medewerkers (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders van onze leerlingen. Hun mening is waardevol en komt de kwaliteit van ons onderwijs ten goede! De GMR wordt bij diverse onderwerpen betrokken. Zij geeft advies vanuit de eigen praktijkervaring en heeft een instemmingsfunctie op vastgelegde onderwerpen. De GMR komt gemiddeld zes maal per schooljaar bij elkaar. In deze vergaderingen worden onderwerpen behandeld die voor alle scholen onder het OPSPOOR-bestuur van belang zijn.
De GMR-en van OPSO en SPOOR werken samen als één GMR. De samenstelling van de GMR is momenteel als volgt:OPSO
Medewerkers
Martijn Broekman, (v)so M.L. Kingschool
Marijtje Gedikink, (v)so M.L. Kingschool
Alita de Bruin, obs 't Carrousel
Annemieke Poppelier, sbo Het Tangram
Daniëlle Bosman, obs De Boemerang

Ouders

Ron Galesloot, obs De Koempoelan
Arjen Vierbergen, obs De Nieuwe Wereld
Hans Zuidinga, obs Willem Eggert

SPOOR
Medewerkers
Monique Rasker, obs De Blauwe Morgenster

 


 
Ouders
Marieke Verbij-Van der Veen, obs De Fuik
Guus Sturk obs De Havenrakkers

Nieuwsbrief GMR juni 2019

Nieuwsbrief GMR januari 2019


Nieuwsbrief GMR april 2018


Bekijk hier het jaarverslag van de GMR OPSO SPOOR 2018-2019
Vergaderdata, agenda en notulen

Hier ziet u onze planning voor GMR-vergaderingen en agenda's in het huidige schooljaar.

De vastgestelde notulen kunt u hier teruglezen.Huishoudelijk reglement van de GMR OPSO en SPOOR, lees hier

Reglement voor de GMR van OPSO, lees hier

Reglement voor de GMR van SPOOR, lees hier


Neem contact op
De GMR wil op een open en transparante manier communiceren met zijn achterban: ouders, leerkrachten en leerlingen. Wilt u eens kennismaken of heeft u onderwerpen die u graag op de agenda wilt? Neem dan contact met ons op via info.gmr@opspoor.nl.

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend