GMR
Ervaring uit de praktijk zorgt ervoor dat we haalbare en juiste strategische beslissingen nemen. Ouders en leerkrachten denken mee.


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een formeel medebestuursorgaan en bestaat uit medewerkers (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders van onze leerlingen. Hun mening is waardevol en komt de kwaliteit van ons onderwijs ten goede! De GMR wordt bij diverse onderwerpen betrokken. Zij geeft advies vanuit de eigen praktijkervaring en heeft een instemmingsfunctie op vastgelegde onderwerpen. De GMR komt gemiddeld zes maal per schooljaar bij elkaar. In deze vergaderingen worden onderwerpen behandeld die voor alle scholen onder het OPSPOOR-bestuur van belang zijn.
De GMR-en van OPSO en SPOOR werken samen als één GMR. De samenstelling van de GMR is momenteel als volgt:Medewerkers
Annemieke Poppelier, sbo Het Tangram
Daniëlle Bosman, obs Noorderlicht
Jakob de Vries, obs De Bloeiende Perelaar

Ouders
Lauren Haenen, obs De Fuik
Matthijs Ros, obs Noorderschool
Tanja Holt, obs Prinses Beatrix

Nieuwsbrieven MR - GMR 2022 - 2023

Nieuwsbrieven MR - GMR 2021- 2022

Nieuwsbrief GMR juni 2019

Nieuwsbrief GMR januari 2019


Bekijk hier het jaarverslag van de GMR OPSPOOR 2021

Bekijk hier het jaarverslag van de GMR OPSPO SPOOR 2020

Bekijk hier het jaarverslag van de GMR OPSO SPOOR 2018-2019
Vergaderdata, agenda en notulen

Hier ziet u onze planning voor GMR-vergaderingen en agenda's in het huidige schooljaar.

De vastgestelde notulen kunt u hier teruglezen.


Neem contact op
De GMR wil op een open en transparante manier communiceren met zijn achterban: ouders, leerkrachten en leerlingen. Wilt u eens kennismaken of heeft u onderwerpen die u graag op de agenda wilt? Neem dan contact met ons op via info.gmr@opspoor.nl.

Leerlingen aan het woord

"Trots op onze school"

"Wij zijn trots op onze school omdat we echt met onze tijd mee gaan" - Leerling van obs De Harpoen in Jisp