GMR


Ervaring uit de praktijk zorgt ervoor dat we haalbare en juiste strategische beslissingen nemen. Ouders en leerkrachten denken mee.


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een formeel medebestuursorgaan en bestaat uit medewerkers (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders van onze leerlingen. Hun mening is waardevol en komt de kwaliteit van ons onderwijs ten goede! De GMR wordt bij diverse onderwerpen betrokken. Zij geeft advies vanuit de eigen praktijkervaring en heeft een instemmingsfunctie op vastgelegde onderwerpen. De GMR komt gemiddeld zes maal per schooljaar bij elkaar. In deze vergaderingen worden onderwerpen behandeld die voor alle scholen onder het OPSPOOR-bestuur van belang zijn.
De GMR-en van OPSO en SPOOR werken samen als één GMR. De samenstelling van de GMR is momenteel als volgt:OPSO
Medewerkers
Martijn Broekman, (v)so M.L. Kingschool
Marijtje Gedikink, (v)so M.L. Kingschool
Angela Koenen-Brevé, obs Wheermolen
Annemieke Poppelier, sbo Het Tangram

Ouders
Patricia Doorn-Bosch, obs Wheermolen
Ron Galesloot, obs De Koempoelan
Arjen Vierbergen, obs De Nieuwe Wereld
Hans Zuidinga, obs Willem Eggert

SPOOR
Medewerkers
Monique Rasker, obs De Blauwe Morgenster

Daniëlle Bosman, obs De Boemerang


 
Ouders
Marieke Verbij-Van der Veen, obs De Fuik
Joyce de Ruijter, obs De Bloeiende Perelaar


Nieuwsbrief GMR april 2018


Bekijk hier het jaarverslag van de GMR OPSO SPOOR 2017-2018
Vergaderdata, agenda en notulen

Hier ziet u onze planning voor GMR-vergaderingen en agenda's in het huidige schooljaar.

De vastgestelde notulen kunt u hier teruglezen.

Neem contact op
De GMR wil op een open en transparante manier communiceren met zijn achterban: ouders, leerkrachten en leerlingen. Wilt u eens kennismaken of heeft u onderwerpen die u graag op de agenda wilt? Neem dan contact met ons op via info.gmr@opspoor.nl.

Leerkrachten aan het woord

"OPSPOOR denkt mee en motiveert"

"Een lerende organisatie met daadkracht, voor mij fijn om voor te werken! Bij OPSPOOR wordt met ons meegedacht over welke kant het onderwijs op kan gaan. Je bent vrij om voorop te lopen en initiatief te tonen." - Medewerker van obs Wijdewormer