GMR
Ervaring uit de praktijk zorgt ervoor dat we haalbare en juiste strategische beslissingen nemen. Ouders en leerkrachten denken mee.


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een formeel medebestuursorgaan en bestaat uit medewerkers (leerkrachten en ondersteunende functies) én ouders van onze leerlingen. Hun mening is waardevol en komt de kwaliteit van ons onderwijs ten goede! De GMR wordt bij diverse onderwerpen betrokken. Zij geeft advies vanuit de eigen praktijkervaring en heeft een instemmingsfunctie op vastgelegde onderwerpen. De GMR komt gemiddeld zes maal per schooljaar bij elkaar. In deze vergaderingen worden onderwerpen behandeld die voor alle scholen onder het OPSPOOR-bestuur van belang zijn.
De GMR-en van OPSO en SPOOR werken samen als één GMR. De samenstelling van de GMR is momenteel als volgt:Medewerkers
Martijn Broekman, (v)so M.L. Kingschool
Annemieke Poppelier, sbo Het Tangram
Daniëlle Bosman, obs Noorderlicht

Ouders
Arjen Vierbergen, obs De Nieuwe Wereld
Matthijs Ros, obs Noorderschool


Nieuwsbrief GMR juni 2019

Nieuwsbrief GMR januari 2019

Nieuwsbrief GMR april 2018


Bekijk hier het jaarverslag van de GMR OPSO SPOOR 2018-2019
Vergaderdata, agenda en notulen

Hier ziet u onze planning voor GMR-vergaderingen en agenda's in het huidige schooljaar.

De vastgestelde notulen kunt u hier teruglezen.


Neem contact op
De GMR wil op een open en transparante manier communiceren met zijn achterban: ouders, leerkrachten en leerlingen. Wilt u eens kennismaken of heeft u onderwerpen die u graag op de agenda wilt? Neem dan contact met ons op via info.gmr@opspoor.nl.

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam