OPSPOOR Innovatievraag

Bericht september 2020

Toekomstmakers kijken anders naar onderwijs

Ook dit jaar was het weer mogelijk een onderzoeksvraag binnen het Project Innovatievraag van de PO Raad in te dienen. We deden dit en begin dit jaar werd bekend dat onze Innovatievraag komend jaar inhoudelijk en financieel ondersteund wordt door de PO-Raad. Mooi nieuws dus, maar wat we toen nog niet wisten..

Hoe het allemaal begon...

Eind vorig jaar dienden we dus onze inschrijving in bij het Project Innovatievraag van de PO-Raad. We wilden onderzoeken wat de (toekomstige) mogelijkheden van ICT zijn binnen het onderwijs. En wat nu daadwerkelijk de kerntaak van de leerkracht moet zijn en of het mogelijk is om door de inzet van technologie de werkdruk van leerkrachten te verlagen.

Kortom: hoe kunnen we onderwijsbehoeftes en onderwijssystemen opnieuw organiseren en wat is de rol van technologie hierin?

Maar wat wij toen nog niet wisten en wat niemand had kunnen weten, is dat we met zijn allen niet meer door de wens, maar door de noodzaak gedreven zouden worden. Inmiddels zijn alle scholen gesloten, hebben we ons onderwijssysteem los moet laten en werken we vol enthousiasme en met man en macht binnen een nieuwe omgeving. Onze leerlingen, onze leerkrachten, ouders en verzorgers ontmoeten elkaar online en werken samen digitaal. Een nieuwe werkelijkheid is realiteit geworden.

En alhoewel het voor iedereen ontzettend hard werken is, is het voor het proces rondom onze Innovatievraag geweldig nieuws. Want waar we eerder geloofden in een verkennend proces, zijn we nu in staat om ideeen en plannen vanuit de theorie al in praktijk te brengen. De komende maanden zullen we via deze pagina alle ontwikkelingen en stappen met jullie delen. Vandaag beginnen we met het voorstellen van ons OPSPOOR Ontwerpteam.

OPSPOOR Ontwerpteam
Binnen OPSPOOR geloven we in samenwerken en in van en met elkaar leren. We hebben een stuurgroep geformeerd met medewerkers vanuit het bestuur, het IT-Lab en een aantal scholen (OBS De Fuut, OBS H.M Van Randwijkschool, OBS Het Kwartet, SBO Het Tangram, OBS Wheermolen en OBS De Blauwe Morgenster). De afgevaardigden vanuit deze scholen vormen gezamenlijk het OPSPOOR Ontwerpteam. Het OPSPOOR Ontwerpteam bestaat uit zeven leden. We stellen ze graag even aan je voor en vroegen hen een korte introductie te schrijven en een vlog van hun dagelijks leven te maken.

Stephan Wezer / OBS De Fuut
Stefanie Ordeman / OBS Blauwe Morgenster
Robert Devilee / SBO Het Tangram
Ruud Terweij / OBS Wheermolen
Deliana Vlaar / OBS Prinses Beatrix School (Het Kwartet)
Rachelle Mobron & Rosa Hoppenbrouwer / OBS H.M. van Randwijkschool

En naast onze berichtgeving, kun je het project ook via deze link verder volgen.

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam