Over de scholen

De Blauwe Morgenster 

Zelf bedenken, zelf doen, zelfvertrouwen. Obs De Blauwe Morgenster is een openbare Daltonbasisschool. Wij bereiden kinderen voor op hun toekomst door ze te stimuleren zelf te ontdekken. Want vragen die uit eigen interesse zijn geboren, leiden tot interessante antwoorden en oplossingen. De docenten op De Blauwe Morgenster zijn allemaal gecertificeerd voor Daltononderwijs. Ze begeleiden leerlingen op hun eigen pad naar wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Dat maakt leren leuker en lucratiever, wat de toekomst je ook brengt. 


De Bloeiende Perelaar 

Op obs De Bloeiende Perelaar doen we dingen graag samen. Samen met leerlingen, met ouders en met de teamleden. Want samen betekent dat iedereen zich betrokken voelt en dat iedereen wordt gewaardeerd. We bundelen onze krachten en ondersteunen waar nodig. Zo heeft de groeiende Bloeiende Perelaar haar dorpskarakter weten te behouden. Op De Bloeiende Perelaar hebben we een duidelijke visie op onderwijs, de doelen zijn helder. Maar we hebben bijzondere waardering voor eigenwijsheid. Leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen krachten te ontdekken. Daar groeien én bloeien ze van. Net als wij. 

't Carrousel 

Obs 't Carrousel is een sportieve, gezonde school. We moedigen leerlingen aan hun talenten te ontwikkelen, hun eigen records te breken en in teams te werken. Zo bereiden we ze voor op de toekomst die ze verdienen. Ons motto is 'presteren met plezier'. Want leren gaat makkelijk als je het leuk hebt. We richten ons daarbij op talent en teamgeest. Weten wie je bent en waar je goed in bent, vergroot het zelfvertrouwen. Zeker als je je talenten op je eigen niveau en eigen tempo mag ontwikkelen. Op 't Carrousel waarderen we iedereen dan ook om wie hij is en wat hij kan. Want met oog en respect voor elkaars talent ontstaat de mogelijkheid tot samenwerken. Zo leren de leerlingen van 't Carrousel dat iedereen ver kan komen, maar samen nog veel verder. 

De Delta 

Leren lukt het best als je goed in je vel zit. Daarom vinden we het op obs De Delta belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn. En mag worden. Want ontdekken waar je goed in bent en hoe je daar nóg beter in wordt, is het leukste wat er is. De Delta is een basisschool waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen. We vertellen elkaar wat er goed gaat en spreken elkaar aan als dat even niet zo is. Zo houden we de sfeer prettig en open en krijgt ieder kind de kans zijn beste zelf te zijn. 

De Eendragt 

Obs De Eendragt is een openbare basisschool die staat voor goed onderwijs. Dat kan alleen op een veilige plek waar kinderen de vrijheid, ruimte en structuur krijgen om op ontdekkingstocht te gaan. Zo verwerven ze de kennis en de sociale vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben. Dat nemen we serieus, maar bieden we met plezier. De Eendragt is een Vreedzame school. Leerlingen worden gezien, hebben een stem en leren zelfstandig conflicten oplossen. We willen dat iedereen zich thuis voelt, elke dag. Door met een persoonlijke begroeting te beginnen laten we dagelijks zien dat iedereen er mag zijn. Welkom op De Eendragt. 

De Fuik 

Leren en spelen? Ja, natuurlijk! Want obs De Fuik is een openbare school die omringd wordt door de prachtige natuur van het Ilperveld en Het Twiske en bovendien een vernieuwd groen schoolplein heeft. Zodra het kan gaan we naar buiten om alles te halen wat het klaslokaal niet te bieden heeft. Zo leren kinderen op verschillende manier over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Obs De Fuik staat letterlijk en figuurlijk middenin de gemeenschap van Den Ilp. We stimuleren leerlingen, leerkrachten en ouders om actief te zijn in de school en in de buurt. Iedereen kent en spreekt elkaar en de leerlingen, van jong tot ouder, werken samen in de vier combinatieklassen. Want leren doe je natuurlijk samen. 

De Fuut 

Obs De Fuut, dat is leren met lef. Want wij zijn constant in beweging en bieden avontuurlijk onderwijs. In het gebouw en onze vernieuwende buitenruimte hebben de leerlingen volop mogelijkheden tot bewegen, ontdekken en samenwerken. Het liefst over groepen heen, binnen en buiten de school. Want op De Fuut hebben we graag dat leren leuk is en dat iedereen zich thuis voelt. Leerlingen hebben zelf de regie over hun leerproces en bepalen met ondersteuning van de leerkracht hun eigen leerdoelen die passen bij hun eigen belevingswereld, talenten en leerstijl. Zo blijven ze letterlijk en figuurlijk in beweging en altijd gericht op de toekomst. 

De Gouwzee 

Op obs De Gouwzee bieden we leerlingen een uitdagende leeromgeving, waarin we onder meer gebruik maken van digitale leermiddelen. We dagen ze uit onderzoekend te zijn en hun nieuwsgierigheid te volgen. Op avontuur leer je pas wie je werkelijk bent. Zo stimuleren we kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Leerlingen zijn op De Gouwzee eigenaar van hun eigen leerproces. Dat gaat niet vanzelf. We begeleiden de leerlingen, samen met hun ouders, om inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkeling door doelen te stellen en te evalueren. Dat kan door ze altijd in hun waarde te laten. De leerkrachten van De Gouwzee hebben hart voor hun vak en in dat hart een plek voor elke leerling.   

De Harpoen 

Obs De Harpoen is een echte dorpsschool. Kinderen, ouders en leerkrachten kennen elkaar en de sfeer is warm. Een prima omgeving om groot in te worden. Op De Harpoen leren kinderen samenwerken en ontdekken ze waar ze goed in zijn. Want we geven ze graag een gezonde dosis zelfvertrouwen mee. Het onderwijs op De Harpoen is toekomstgericht. We werken in thema's, in groepjes en met moderne leermiddelen. Zo krijgen leerlingen de praktische én de sociaal-emotionele vaardigheden mee om zich redden in een maatschappij die steeds in verandering is. Het zijn lessen voor het leven. We leggen er graag de basis voor. 

De Havenrakkers 

Nieuwsgierigheid, verwondering en verrassing vormen de basis voor kennis. Dat is het uitgangspunt op obs De Havenrakkers. Een gemoedelijke dorpsschool in Broek in Waterland, waar gewerkt wordt met de nieuwste lesmethoden en leermiddelen. Kinderen leren hier op hun eigen niveau en ontwikkelen zich op hun eigen manier. Wij bieden ze daarvoor een plek waar plezier, respect en positiviteit voorop staan. Fouten maken is een goed idee en de weg tussen niet weten en weten de leukste die je kunt bewandelen.

H.M. van Randwijkschool 

Een ware wereldschool in Ilpendam. Dat is de H.M. van Randwijkschool. Want hier krijgen leerlingen de kans om de wereld te ontdekken in de veilige en gemoedelijke sfeer van een betrokken school met betrokken ouders. Onderzoekend leren is daarbij essentieel. De leerlingen geven hun eigen leerproces vorm en worden daarbij ondersteund door vakbekwame leerkrachten, moderne (digitale) middelen en nieuwe media. Samen met de ouders geven we ze de ruimte en het vertrouwen om hun talenten te ontplooien, of ze nou sociaal-emotioneel, creatief, cognitief of fysiek zijn. Want het zijn juist die talenten waarmee ze op hun allerbest zijn in de wereld van morgen. 

Koempoelan

Obs De Koempoelan is de oudste basisschool van de Weidevenne. Wij geven onze leerlingen en medewerkers elke dag een nieuwe kans om te leren en erachter te komen waar ze goed in zijn. Op De Koempoelan nodigen we leerlingen uit zich te verwonderen en de wereld te ontdekken. Door fouten te maken, leren ze die wereld en zichzelf beter begrijpen. Aan ons de eer ze de veiligheid en het vertrouwen te geven dat ze daarvoor nodig hebben. We luisteren naar de leerlingen en geven ze mee dat ze dromen en doelen kunnen bereiken met lef en nieuwsgierigheid. Wat die dromen en doelen ook zijn. Daarom zoeken we mensen die 'twee fout' verkiezen boven eenvoud.  

De Koningsspil 

Een onvergetelijke basisschooltijd en een uitstekende toekomst. Dat gunnen we de leerlingen op obs De Koningsspil. De Koningsspil bevindt zich in Oosthuizen en bovendien middenin de samenleving. We geven kinderen alles mee dat ze nodig hebben om daar hun weg in te vinden. Van de zaakvakken tot sociale vaardigheden, van natuur en techniek tot beweging. We helpen kinderen hun creatieve en andere talenten te ontplooien en leren ze waardering te hebben voor die van anderen. Want in je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder. We geven onze leerlingen een ondernemende, samenwerkende houding mee en sturen ze met een gerust hart de toekomst in. 

Het Kwartet 

Het Kwartet bestaat uit vier openbare basisscholen in de groene en waterrijke regio Zeevang. Op openbare basisschool Meester Haye in Beets zijn de leerlingen trots op wat ze kunnen en delen dat graag met de rest van de school én met de buurt. Op obs Middelie gaan sfeer en saamhorigheid hand en hand. De betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen en ouders is groot. Op De Prinses Beatrix in Kwadijk wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waardoor alle leerlingen en leerkrachten elkaar kennen. Klein en groot helpt, vertrouwt en respecteert elkaar. Op 't Tilletje in Warder leren kinderen spelend en ontdekkend in een groene omgeving en in samenwerking met omwonenden. Ze gaan met plezier naar school. 

Door de krachten te bundelen maakt Het Kwartet onderwijs efficiënt en waardevol. En daar plukken onze leerlingen de vruchten van. We leren ze zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving. We bieden ze onderwijs dat past bij nu en vooral ook bij later. Met vaardigheden voor de 21e eeuw en de houding van een wereldburger. De leerlingen krijgen de ruimte om op hun eigen manier ontdekkend en onderzoekend te leren. Spelenderwijs en uitdagend. Zo krijgen ze vertrouwen in wat ze kunnen en wat hun talenten zijn.  

De Kweekvijver 

Steengoed onderwijs is zorgen dat ieder kind de ruimte krijgt z'n kansen en talenten maximaal te benutten. Zo denken wij er op Obs De Kweekvijver over. Onze school in Oostzaan is al 350 jaar dé kweekvijver voor talent. En omdat alle kinderen anders zijn, vinden we het belangrijk om ze allemaal die begeleiding te geven waarmee ze hun allerbeste zelf kunnen worden. Naast de kernvakken taal, lezen en rekenen besteden we veel aandacht aan natuur, kunst en cultuur. Want creativiteit is de beste basis voor een nog onbekende, maar veelbelovende toekomst. We zijn een Vreedzame school en trots op onze leerlingen. Ze zorgen met elkaar en voor elkaar. Zo valt geen enkel kind buiten de boot. 

Martin Luther Kingschool 

De Martin Luther Kingschool in Purmerend is een OPSPOORschool voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Onze leerlingen zijn tussen de 4 en 20 jaar oud en allemaal op hun eigen manier getalenteerd. Wij bieden ze onderwijs dat past. Onze leerlingen hebben beperkingen bij het aanleren van vaardigheden en het verwerven van kennis. Daarnaast hebben ze tal van mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Op de Martin Luther Kingschool zijn we dagelijks minimaal 164 keer trots. Dat betekent iedere dag op elke leerling een keer. Wij zoeken altijd mensen met een speciaal oog voor succes. 

De Nieuwe Wereld 

Obs De Nieuwe Wereld is met recht een wereldschool. Iedereen is welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. We besteden daarom veel aandacht aan het principe samen leven, leren en werken en leggen daarmee het fundament voor een betrokken samenleving. Onze leerlingen krijgen mee dat iedereen anders is en juist daarom bijzonder. Verschil mag er wezen! Iedereen heeft zijn eigen talent en wij bieden de kans om die te benutten. Leerlingen voelen zich op De Nieuwe Wereld veilig en vrij om zichzelf te zijn. 

Noorderlicht 

Kinderen zijn van nature leergierig. Op obs Noorderlicht maken we daar graag gebruik van. We stimuleren kinderen zichzelf uit te dagen en hun grenzen te verleggen. Daarbij stellen we de kaders, maar is het vertrouwen eindeloos. Zo voelen onze leerlingen dat ze meer kunnen dan ze zelf hadden gedacht. Naast de kernvakken taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan themagerichte activiteiten. Werken in thema's leert kinderen beter te onderzoeken, beoordelen en conclusies te trekken, doordat ze verbanden zien die anders niet waren gebleken. Binnen alle thema's is aandacht voor taalontwikkeling, de basis voor leren en voor samenleven. Het Noorderlicht is een Vreedzame school. Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben oog en oor voor elkaar. Zo hebben ze het nu fijn en krijgen ze alles mee voor een stralende toekomst. 

Noorderschool 

Op obs Noorderschool geven we leerlingen het zelfvertrouwen, de waarden en vaardigheden mee die ze nodig hebben. Nu en in de toekomst. We zijn een dorpsschool, maar met grootse ambities. Onze leerlingen spelen en leren met elkaar in de veilige leeromgeving van een kleine school in een landelijk gebied. Maar het schoolgebouw is modern en we houden de blik naar buiten gericht. We leggen een uitstekende basis in taal en rekenen en dagen de leerlingen in de zaakvakken uit zoveel mogelijk ontdekkend en onderzoekend te leren. Daarnaast spelen we lekker buiten en onderzoeken de natuur in onze "achtertuin" Het Twiske. We bezoeken musea en bedrijven, bekijken kunst en zijn creatief. Op Noorderschool zorgen we dat kinderen op hun plek zijn. Binnen de muren van het gebouw en in de samenleving. 

Oeboentoe 

Oeboentoe is Afrikaans voor Eén-zijn. Want op obs Oeboentoe is iedereen anders, maar wel gelijk. Iedereen heeft zijn eigen talenten en met al die talenten bij elkaar kunnen we de wereld aan. In spel en onderzoek leren kinderen wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Daarmee hebben ze alles in handen om samen te werken aan een gelukkige school en een gelukkige samenleving. Oeboentoe is een warme, uitnodigende buurtschool in de Afrikawijk in Purmerend. 's Ochtends werken de leerlingen op een gestructureerde manier aan taal- en rekenvaardigheid aan de hand van lesmethodes die bewezen effectief zijn. 's Middags zoeken we 'de echte wereld' op. Aan de hand van thema's gaan we op onderzoek uit. Niet alleen op school, maar juist ook daarbuiten. Zo bereiden we leerlingen voor op een toekomst als ware wereldburgers. 

De Overhaal 

Op obs De Overhaal ontdekken we samen de wereld. Onze kleinschalige school, die wordt omgeven door het prachtige veenweidegebied van Zuiderwoude, voelen kinderen zich thuis. Ze leren samen, werken samen én ze helpen elkaar. Van groot tot klein, iedereen kan van elkaar op aan. Op De Overhaal staat het geluk van de kinderen voorop. Daarom hebben we veel aandacht voor ieders eigen ontwikkeling. De kinderen leren zichzelf én de ander waarderen. Zo groeien ze uit tot volwassenen die voor elkaar en voor de wereld zorgen. 

Het Parelhof 

Het Parelhof is een Dalton Kindcentrum in Purmer-Noord. Onderdeel van het kindcentrum is Openbare Daltonbasisschool het Parelhof. Een uitstekende omgeving om te ontdekken waar je goed in bent en wat je het liefste doet. Of het nu creatief, sociaal, of intellectueel is, wij dagen uit en geven kinderen het vertrouwen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. In vrijheid en verantwoordelijkheid. Parels groeien vanzelf, maar wij laten ze graag zo hard mogelijk glanzen.

't Pierement 

Obs 't Pierement is een kleinschalige school met een prima sfeer en een ruim schoolplein. Kinderen komen er met plezier naartoe om zichzelf en de wereld om hen heen te leren kennen. Dat doen ze onder meer door in thema's te werken die hun nieuwsgierigheid prikkelen en uitdagen om op onderzoek uit te gaan. Zo halen ze meer uit hun onderwijs. 't Pierement is een Vreedzame school. Dat betekent dat iedereen een stem heeft en verantwoordelijkheid voelt voor het wel en wee van de school. Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan op een positieve manier met elkaar om en zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Daarmee leggen we de basis voor onbezorgd leren en een onbezorgd later. 

De Piramide 

Iedereen is anders en dat maakt alles mooier. Obs De Piramide is dé openbare basisschool van Edam-Volendam. We zijn een gezonde en Vreedzame School waar leerlingen goed worden voorbereid op de samenleving van nu en van de toekomst. We hebben veel aandacht voor taal, culturele diversiteit, zelfstandig leren, samenwerken en ICT en geven onze leerlingen daarmee een knapzak mee waar ze de rest van hun leven mee voort kunnen. Dat doen we binnen een duidelijke onderwijsstructuur waar alle basiskennis aan bod komt. De leerkrachten zijn betrokken en respectvol naar leerlingen, ouders en elkaar en geven daarmee het goede voorbeeld. Want op De Piramide is iedereen gelijk, juist omdat ieder mens anders is. 

De Ranonkel 

"Ik kan het. Ik kan het zelf. Ik hoor erbij." Dat is obs De Ranonkel in een notendop. De Ranonkel is een openbare basisschool waar leerlingen de wereld ontmoeten door te spelen, te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. We richten ons op competenties (Ik kan het), autonomie (Ik kan het zelf) en op de relatie met anderen (Ik hoor erbij). Want leren gaat nou eenmaal beter als je plezier hebt en succes ervaart. We zetten in op de vaardigheden van de 21e eeuw en zorgen dat ze goed voorbereid de samenleving ingaan. Op De Ranonkel is iedereen welkom. We bieden een veilige omgeving waarbinnen leerlingen worden uitgedaagd hun eigen talenten te ontdekken en ontplooien. Ze mogen zichzelf zijn en trots op wat ze kunnen.  

De Rietkraag 

Obs De Rietkraag is een Gezonde School met een sportief profiel. We zijn altijd in beweging! Want sportief betekent elke dag bewegen, maar ook samenwerken, incasseren en het beste uit jezelf naar boven halen. We hebben respect voor elkaar, voor onszelf en voor de regels van het spel. Daarmee zorgen we voor een positief speel- en leerklimaat, waar ieder kind zijn of haar eigen talenten kan ontwikkelen. De leerlingen van De Rietkraag werken voor zichzelf, maar ook samen in teamverband. Wij zijn er om ze te coachen en aan te moedigen, zodat iedereen als winnaar over de eindstreep komt. 

De Stap 

Obs De Stap is een vooruitstrevende school met een heldere visie op de toekomst. We richten ons op digitale geletterdheid, samenwerking, het probleemoplossend vermogen en op sociale en culturele vaardigheden. We bieden leerlingen de ruimte om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Niet alleen op de basisvaardigheden, maar ook op hun eigen talenten. Want ieder kind is anders en levert straks zijn eigen bijdrage aan de maatschappij. De Stap heeft de sfeer en gemoedelijkheid van een dorpsschool, maar bereidt leerlingen voor op elke volgende stap de wijde wereld in. 

Het Tangram en De Kleine Karekiet  

Het Tangram is een speciale openbare basisschool in de wijk De Gors in Purmerend. Wij zijn er voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar die extra aandacht en ondersteuning kunnen gebruiken bij het leren. Met rust, structuur en veiligheid, bieden we ze een omgeving om in te groeien. Het Tangramteam is altijd bezig het aanbod en het onderwijs te verbeteren. Want wanneer onze leerlingen met plezier naar school komen, doen we dat zelf minstens zo graag. Ook elke dag met plezier naar je werk? Wij zoeken mensen met de 'special powers' om onze leerlingen te laten groeien.   

De Wagemakerschool 

De Wagemakerschool is een openbare basisschool waar iedereen welkom is. Niet voor niks staan leerkrachten en de directeur elke morgen aan de deur om alle leerlingen en ouders een fijne dag te wensen. Dat zie je terug in ons onderwijs. Iedereen krijgt eigen aandacht en les op het niveau dat past bij de talenten van het kind. De Wagemakerschool is een gezellige buurtschool waar leerlingen worden voorbereid op de wereld daarbuiten. Daarbij hebben we oog voor de vaardigheden van de toekomst. We stimuleren samenwerking, zelfstandigheid en creativiteit en maken leerlingen wegwijs in cultuur, digitale vaardigheden, natuur en techniek. Zo maken ze hun eigen toekomst. Duurzaamheid en gezondheid zijn daarbij speerpunten. Want door voor onszelf, elkaar en de wereld om ons heen te zorgen, stellen we diezelfde toekomst veilig. 

Weidevogels 

Obs Weidevogels is een school waar boeiend onderwijs geboden wordt en waar de sfeer top is. Daar zorgen we met elkaar voor. En daarom zorgen we voor elkaar. We vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten, ouders en directie goed met elkaar omgaan en samenwerken. En we willen dat iedereen, ongeacht taal, achtergrond of pluimage zich veilig voelt. Daarom heeft Weidevogels gekozen voor de aanpak van De Vreedzame School. Tijd om je vleugels uit te slaan? Wij zoeken mensen met veerkracht. 

Weremere 

Obs Weremere is een openbare basisschool in een gezellig dorp aan de Zaan in de gemeente Wormerland. Leerlingen, ouders én medewerkers komen er graag. De sfeer is goed, veilig en uitdagend. Want op Obs Weremere laten we kinderen graag zien dat ze meer kunnen dan ze denken. Met creatieve, vakoverstijgende werkvormen geven we leerlingen de kans te ontdekken en ontwikkelen waar ze goed in zijn. We hebben gekozen voor BCL: leren en begeleiden met breinkennis. En dat werpt zijn vruchten af. Onze leerlingen groeien in kennis, vaardigheden, maar bovenal in zelfvertrouwen. Wij zijn op zoek naar collega's met een creatieve geest, oog voor talent en hart voor het brein. 

Wheermolen 

Obs Wheermolen is wherelds. Wij zijn een openbare basisschool waar iedereen gewaardeerd wordt om wie hij is. Verschil mag er zijn! We zijn trots op de diversiteit van onze leerlingen. Hun achtergrond en hun talenten maken ze uniek en juist wat ze bijzonder maakt mogen ze verder ontwikkelen. We moedigen leerlingen aan te ontdekken wat ze kunnen om er nog beter in te worden. Daarvoor biedt Wheermolen een veilig klimaat, met extra ondersteuning als dat nodig is, om successen te boeken. De leerkracht biedt de kennis, coaching en het vertrouwen, de leerling ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Met zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Want wie nu mag zijn wie hij is, kan later worden wat hij wil. 

Wijdewormer

Wijdewormer staat voor persoonlijke aandacht. Dat is onze kracht. We zijn een fijne dorpsschool waar iedereen elkaar kent. We hebben oog en oor voor alle leerlingen en iedereen heeft een stem. Leerlingen werken samen en problemen lossen ze samen op. Kinderen krijgen op obs Wijdewormer de ruimte te groeien en te bloeien en hun eigen unieke talenten te ontplooien. Naast de reguliere basiskennis, leren onze leerlingen om samen te werken, voor zichzelf op te komen en initiatief te tonen. Daarmee zijn ze goed voorbereid op de toekomst. Want hoewel we nog niet weten hoe de wereld er dan uitziet, weten we wel met welke vaardigheden ze hun toekomst vorm kunnen geven. We hebben er alle vertrouwen in dat ze goed terecht gaan komen.  

Kindcentrum Willem Eggert 

Op Kindcentrum Willem Eggert komen onderwijs en kinderopvang samen in een gezamenlijke visie. Hier komen elke dag 300 kinderen bij elkaar om te spelen en te leren in de veilige en gezellige sfeer van een dorpsschool. Het kindcentrum ligt vlakbij de binnenstad van Purmerend en grenst aan het hertenkamp. Op Kindcentrum Willem Eggert werken de leerlingen met moderne lesmethodes en vanaf groep 4 met Snappet, een digitaal onderwijsprogramma dat elk kind les op maat biedt. Want iedereen is anders en dus mag iedereen zijn eigen pad en tempo gaan. We zijn ambitieus op Kindcentrum Willem Eggert. Naast het beste onderwijs op cognitief gebied, willen we leerlingen de mogelijkheid geven zich breder te ontwikkelen. We werken aan een aanbod op het gebied van digitale geletterdheid, oriëntatie op jezelf en op de wereld en kunstzinnige oriëntatie. Daarmee leggen we een goede basis om de wereld en de toekomst tegemoet te treden. Gewoon vanuit een fijne dorpsschool in Purmerend. 

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam