Verkorte Deeltijd

Informatie over verkorte deeltijd

Heb je al een hbo- of een wo-bacheloropleiding afgerond en wil je als leerkracht aan de slag in het basisonderwijs? Leuk! We komen graag met je in gesprek om ons Verkorte Deeltijd trajectámet je te bespreken.

In principe heeft OPSPOORávanaf een halfjaar na de start van je opleiding de mogelijkheid om je in dienst te nemen wanneer je een aantal mijlpalen hebt behaald. In dat geval sluit je samen met OPSPOOR en je opleiding een tripartite scholings- en begeleidingsovereenkomst van maximaal 2 jaar. Binnen deze tijd moet je de opleiding afronden.á


We doorlopen samen onderstaande stappen

1. Het voortrajectá

1. Je stuurt je cv en motivatie naaráOPSPOORá
2. Je neemt deel aan het geschiktheidsassessment van OPSPOORá
3. Hierna volgt mogelijk de aanmeldingsprocedure (deze neemt enige tijd in beslag)

Dit voortraject sluit je af met zicht op aanstelling bij OPSPOOR. Hierna volgt de inschrijving bij de Pabo en deáWiscat toetsá(Wiskundige Computergestuurde Adaptieve Toets)

2. Werkervaringstrajectá
Binnen OPSPOOR hebben we een groot aantal opleidingsscholen. Op een van deze scholen ga je ervaring opdoen en werken aan een portfolio, zowel om de wereld van het onderwijs beter te leren kennen en om te ervaren hoe het is om voor de klas te staan. Dit traject is met name ter voorbereiding op de assessment van de Pabo. Gedurende drie maanden loop je mee met een ervaren leerkracht. Bij het lesgeven word je door een mentor en schoolopleider begeleid.á

3. Je neemt deel aan het geschiktheidsonderzoek van de Paboá
In het geschiktheidsonderzoek wordt gekeken naar je kennis, inzicht en vaardigheden van met name je handelen in het onderwijsleerproces. Aan de hand van je portfolio, een observatie van je handelen in de klas en een reflectiegesprek wordt vervolgens vastgesteld of jij directáaan de slag kunt.á

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel Úcht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam