Organisatie

Stichting OPSPOOR (voorheen de stichtingen OPSPO en SPOOR) bestuurt 38 scholen in Purmerend, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland. 

Eigen identiteit
De scholen van OPSPOOR geven vanuit een gezamenlijke ambitie een eigen invulling aan het onderwijs en de ondersteuning voor uw kind(eren). Elke school heeft een eigen verhaal, passend bij de behoefte van de omgeving, de kinderen in de wijk en de visie van het team.  
 
Openbaar onderwijs
Alle scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn, iedereen is welkom zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst of levensovertuiging. Verschillen in opvattingen en levensbeschouwing ontmoeten elkaar in onze scholen en worden actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. Zo bieden we onze leerlingen een sociale omgeving waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn met respect en ruimte voor de ander.
 
 

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend