Organisatie

De stichtingen OPSO en SPOOR besturen samen 37 scholen in Beemster, Edam-Volendam,áLandsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland. Beide stichtingen opereren gezamenlijk onder de naam OPSPOOR. Dit doen we met heel erg veel plezier voor bijna 8000 leerlingen met ongeveer 750 medewerkers.

Eigen identiteit
De scholen van OPSPOOR geven vanuit een gezamenlijke ambitie een eigen invulling aan het onderwijs en de ondersteuning voor uw kind(eren). Elke school heeft een eigen verhaal, passend bij de behoefte van de omgeving, de kinderen in de wijk en de visie van het team. á
á
Openbaar onderwijs
Alle scholen zijn openbaar. Dit betekent dat ze algemeen toegankelijk zijn, iedereen is welkom zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst of levensovertuiging. Verschillen in opvattingen en levensbeschouwing ontmoeten elkaar in onze scholen en worden actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs. Zo bieden we onze leerlingen een sociale omgeving waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn met respect en ruimte voor de ander.
á
á

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel Úcht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam