Klachtenregeling

 

Binnen OPSPOOR verzorgen ruim 750 betrokken en deskundige personeelsleden voor ongeveer 7500 leerlingen het onderwijs. Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien heeft u iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen.

In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau (met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school) opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn willen wij u als bevoegd gezag graag verder helpen.

Via klachten@opspoor.nl zijn wij te bereiken.


Mocht u uw klacht liever bespreken met de externe vertrouwenspersoon en/of de Landelijke Klachten Commissie vindt u onderstaand de aanvullende informatie.

 

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst van het bestuur en onderzoekt of er door bemiddeling een oplossing voor het probleem kan worden gevonden. Is dit niet het geval, dan zal de externe vertrouwenspersoon de mogelijkheden aangeven en - indien gewenst u ondersteunen bij het indienen van een klacht of u doorverwijzen naar organisaties/personen die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. De contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn verkrijgbaar bij de schoolcontactpersoon van uw school. Samen met de externe vertrouwenspersoon kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan het bevoegd gezag van OPSPOOR. 

Het bevoegd gezag, eventueel ondersteund door een adviescommissie, behandelt de klacht en doet uitspraak. Indien u het niet eens bent met de uitspraak van het bevoegd gezag, dan kunt u naar de Landelijke Klachtencommissie waarbij OPSPOOR is aangesloten. 

U kunt ook direct uw klacht schriftelijk indienen bij de Landelijke Klachten Commissie. Vanuit die commissie zal in eerste instantie altijd aan het schoolbestuur worden gevraagd of zij mogelijkheden ziet om de klacht zelf op te lossen. 

 

Bevoegd gezag: 

De heer C.E.J van Meurs (via bestuurssecretaris n.vandoesburg@opspoor.nl)

Externe vertrouwenspersoon: Bernadette Hes (06-25538458 / bernadettehes@gmail.com)

 
Alle informatie over de Landelijke Klachten Commissie en wijze van klachtafhandeling vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl. 
Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht Telefoon: 030 - 2809590

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen