Verlof en vakantie

Verlof aanvragen buiten schooltijden
Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind niet meenemen op vakantie tijdens schooltijden. In bijzondere situaties kunt u wél vrij vragen, dit doet u bij de directeur van de school. De regels voor verlof zijn vastgelegd in het verlofprotocol. Download het verlofprotocol hier.

Vakantieplanning
Onze schoolvakanties worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De data voor de vastgestelde schoolvakanties vindt u op de website van de Rijksoverheid.  Daarnaast zijn er aanvullende vakantieweken en/of sluitingsdagen per school. Deze worden door elke school gecommuniceerd aan ouders.

Voor schooljaren 2018-2019 zijn de officiële vakantieweken als volgt:
 
Vakantie  Regio  Periode
     
     
     
                
Voorjaarsvakantie 2019      Noord       16 t/m 24 februari 2019
Meivakantie 2019      Heel Nederland       27 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie 2019      Noord       13 juli t/m 25 augustus 2019
Herfstvakantie 2019           Noord                    19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 2019            Heel Nederland       21 december t/m 5 januari 2020

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel écht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam