Zij-instroom

Leren op de werkplek
Als zij-instromer zorg je voor meer diversiteit in schoolteams. Je brengt nieuwe kennis en andere vaardigheden mee en daarmee draag je bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. Maar, zelfstandig voor de klas staan is wezenlijk anders dan een baan hebben in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Daarom vinden we het belangrijk om in een matchgesprek helder te krijgen welke ervaringen en vaardigheden je hebt opgedaan in je huidige carrière om de basis te kunnen leggen om te starten als leerkracht (in opleiding).

Traject OPSPOOR
Om zij-instromer te worden bij OPSPOOR volg je een selectieprocedure. In dit traject verkennen we met elkaar of je het juiste beroepsbeeld hebt, je affiniteit hebt met de doelgroep en daarnaast of het reëel is om te verwachten dat je in twee jaar tijd een intensieve opleiding volgt en aan het werk bent in een nieuwe baan met vele uitdagingen.

Wat vragen we van jou?
Je hebt je goed laten informeren bij de Pabo (informatieavond) en hebt deelgenomen aan de informatiebijeenkomst van OPSPOOR. Op basis van deze informatie stuur je een motivatiebrief met cv naar personeel@opspoor.nl. We zijn nieuwsgierig wie jij als TOEKOMSTMAKER bent en waarom je kiest voor OPSPOOR!

Starten in de praktijk
OPSPOOR kiest voor een geleidelijke toename van verantwoordelijkheid van de zij-instromer en de wijze van begeleiden.

De zij-instromer wordt het eerste halfjaar geplaatst op een opleidingsschool in groep 4-7. Er is gekozen voor deze groepen, omdat ze het best aansluiten bij het opleidingstraject. Groep 1-2 en groep 8 vragen om een andere aanpak. Groep 1-2 vraagt om een 'jonge kind benadering' en groep 8 kent zijn eigen dynamiek.
Gedurende deze eerste periode werkt de kandidaat onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerde praktijkbegeleider. De leerkracht van de groep wordt twee dagen boven de formatie geplaatst. Dit houdt in dat de nieuwe collega niet vanaf dag één groepsverantwoordelijkheid draagt. Na een half jaar krijgt de zij-instromer de verantwoordelijkheid over een groep zodat hij/zij geleidelijk groeit naar groepsverantwoordelijkheid.

De leidinggevende/ directeur van de school waar de zij-instromer werkzaam is volgt het functioneren van de zij-instromer. In dit traject werken we nauw samen met de iPabo. Dit betekent dat je begeleid en beoordeeld wordt door een instituutsopleider en de bovenschoolse opleider van OPSPOOR.

Na het eerste half jaar wordt de zij-instromer voorgesteld op een opleidingsschool met een vacature en dit wordt opgenomen in de formatie. De zij-instromer draagt nu de verantwoordelijkheid voor de groep met intensieve begeleiding door de bovenschoolse opleider. Deze begeleiding wordt vastgelegd in een overeenkomst en kan onder andere bestaan uit peer coaching, lesbezoek met voor- en nabespreking, beeldcoaching en voortgangsgesprekken. Naast de voortgangsgesprekken vinden er periodieke evaluatiemomenten plaats tussen de zij-instromer, de schoolopleider en de directie van de school. Deze beoordeling wordt betrokken in de tussentijdse evaluaties van de opleiding.

Het traject wordt zo ingericht dat de zij-instromer twee dagen per week in de basisschool werkt en daarnaast één dag per week de opleiding aan de pabo volgt. Desgewenst is uitbreiding mogelijk naar vier dagen per week.

Onze scholen zien het als een kans om met jou aan de slag te kunnen. Op een van onze scholen ga je ervaring opdoen. Je verbindt op deze manier de theorie met de praktijk!

Ouders aan het woord

"De school biedt een veilige, maar toch uitdagende omgeving"

"De school heeft bewezen niet bang te zijn voor verandering en probeert het beste uit het eigen team, kinderen en de ouders te halen." - Ouder van obs De Koningsspil in Oosthuizen