Zij-instroom traject OPSPOOR

In het najaar van 2023 gaat de procedure voor het OPSPOOR Zij-instroomtraject van start. Zodra de datum van de informatiebijeenkomst bekend is, informeren wij jou via deze pagina.

Beschik je over aantoonbare ervaring in het onderwijs en wil je graag als leerkracht aan het werk in het primair onderwijs? Dan bieden wij het zij-instroomtraject.

Starten in de praktijk
OPSPOOR kiest voor een geleidelijke toename van verantwoordelijkheid van de zij-instromer en de wijze van begeleiden.

Je wordt het eerste halfjaar geplaatst op een opleidingsschool in groep 4-7. Er is gekozen voor deze groepen, omdat ze het best aansluiten bij het opleidingstraject. Groep 1-2 en groep 8 vragen om een andere aanpak. Gedurende deze eerste periode werkt je onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerde praktijkbegeleider. Ook word je begeleid door een bovenschoolse schoolopleider. De leerkracht van de groep wordt twee dagen boven de formatie geplaatst. Dit houdt in dat jij niet vanaf dag één groepsverantwoordelijkheid draagt. Na een half jaar krijg je de verantwoordelijkheid over een groep, je groeit dus geleidelijk naar groepsverantwoordelijkheid.


Iets voor jou?
Om zij-instromer te worden bij OPSPOOR heb je een hbo-diploma afgerond en volg je een selectieprocedure. In dit traject verkennen we met elkaar of je over de competenties en vaardigheden beschikt om het assessment te behalen voor het zij-instroomtraject en om vervolgens als (aankomend) leraar aan het werk te gaan, gecombineerd met een intensieve opleiding. Je sluit een studieovereenkomst af met OPSPOOR, waarin we afspraken maken over de vergoeding van de studiekosten.


Uit ervaring weten wij dat dit zij-instroomtraject vooral succesvol wordt afgerond door mensen die al enige ervaring hebben met lesgeven, bijvoorbeeld in het voortgezet onderwijs. Voor mensen die nog weinig ervaring hebben met het onderwijs raden wij aan om je te oriënteren op de route verkorte deeltijdpabo.

Ben je geïnteresseerd, en heb je je goed laten informeren bij de Pabo of via deze link of deze link? Solliciteer dan via opleiden@opspoor.nl. Ook kun je hier terecht voor vragen.

We zijn nieuwsgierig wie jij als TOEKOMSTMAKER bent en waarom je kiest voor OPSPOOR! Onze scholen zien het als een kans om met jou aan de slag te kunnen. Je verbindt op deze manier de theorie met de praktijk!

Ouders aan het woord

"We voelen ons veilig op school"

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig. De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder van obs De Delta in Purmerend