Onze visie en kernwaarden

OPSPOOR verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend en de omliggende gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland. Op onze 38 scholen werken wij dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van onze toekomstmakers.

Voor toekomstmakers
De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk. Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds kleiner en toegankelijker; informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen omgaan met al die veranderingen is door te LEREN. 

Een kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst. Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS. Op onze scholen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van elk kind. En dat doen we met ambitie. Wij dagen onze leerlingen én onszelf uit om steeds een stapje verder te gaan, om alle kansen en talenten maximaal te benutten.
 
Gereedschap voor de toekomst
Essentiële vaardigheden voor de toekomst zijn volgens OPSPOOR:
  • Creativiteit
  • Een onderzoekende en ondernemende houding
  • Samenwerking
  • Communicatie
  • Eigenaarschap 
Immers, we zijn niet alleen met het ontwikkelen van kennis bezig maar leren onze leerlingen ook om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in school een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden. Wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers: de leerkracht als TOEKOMSTMAKER.
 
Onze kernwaarden
We werken met onze ouders, leerlingen en partners samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar hen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en onze organisatie. En dat doen we vanuit onze kernwaarden:
We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf.
We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen.
We tonen meesterschap in wat we doen.

Strategisch beleidsplan OPSPOOR
Bekijk hier het strategisch beleidsplan van OPSPOOR.

Leerlingen aan het woord

"Trots op onze school"

"Wij zijn trots op onze school omdat we echt met onze tijd mee gaan" - Leerling van obs De Harpoen in Jisp