Raad van Toezicht

Binnen onze stichtingen werken wij met een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. Onze Raad van Toezicht houdt waardevol toezicht op onze organisatie. Zij zijn werkgever voor ons bestuur en houden toezicht op het naleven van onze statuten en onze doelstellingen. De Raad van Toezicht werkt zelfstandig en ontmoet onze GMR en het management op regelmatige basis.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit een gedreven team met deskundigen, gezamenlijk hebben zij voor ons zeer relevante en waardevolle ervaring.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:
á
Dhr. E.A. van Wattingen -áVoorzitter
Dhr. J.J.N. Walter
MevrouwáM.áLopes Cardozoá
Mevrouw C.E.áBurggraaff
Mevrouw J.P.A.áde Goede

á

Leerlingen aan het woord

"De juf is grappig"

"De juffen houden van grapjes en vinden pesten echt niet leuk!" - Leerling van obs De Koningsspil in Oosthuizen