Nieuwsberichten 2023-2024

Noord-Hollandse SamenScholing (NHS) officieel erkend partnerschap

Wat enkele jaren geleden begon met de ambitie om studenten, de lerarenopleiding (pabo) en de praktijk beter met elkaar te verbinden, groeide uit tot de Noord-Hollandse SamenScholing (NHS). Een partnerschap tussen Pabo Inholland Alkmaar en vijf po-besturen in Noord-Holland waarin studenten, docenten en leerkrachten van ťn met elkaar leren en gebruik maken van elkaars kennis en vaardigheden. Kroon op het werk is de accreditatie die onlangs door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is toegekend. Hiermee is de NHS een officieel erkend partnerschap.

Binnen de NHS hebben Pabo InHolland Alkmaar en po-besturen Blosse, OPSPOOR, Zaan Primair, Ronduit en SKO West-Friesland de krachten gebundeld. Het programma van de NHS draait om leren in leerteams. Studenten zijn verdeeld over leerteams op verschillende basisscholen. Wekelijks delen ze hun praktijkervaringen en perspectieven met elkaar, lerarenopleiders van Pabo Inholland Alkmaar en praktijkbegeleiders. Samen analyseren ze klasbeslissingen met behulp van interessante werkvormen en onderzoeksactiviteiten. Zo leren ze niet alleen vŠn elkaar, maar ook mťt elkaar.

Door student, pabo en praktijk met elkaar te verbinden, leiden we de leerkrachten van de toekomst op!

Wil je meer weten over de NHS? Of als po-bestuur uit Noord-Holland hieraan deelnemen? Meer informatie is te vinden op: www.noordhollandse-samenscholing.nl.


Onderzoek & Ontwerpen en Techniek voor TOEKOMSTMAKER


Voor Annet Voskuil is het na 42 jaar werken, waarvan 25 jaar bij OPSPOOR, tijd voor een nieuw avontuur. Ze gaat namelijk genieten van haar welverdiende pensioen. Daarom blikken we terug op wat voor moois zij heeft betekend voor het onderwijs.

Annet kan worden gezien als een pionier in het onderwijs. Ze heeft het lesaanbod altijd vanuit de belevingswereld van de leerlingen aangeboden en hierdoor ontstond een grote betrokkenheid van de leerlingen. 25 jaar geleden, bij de start van haar carriŤre, begon ze hier al mee. "Op obs De Fuut gaf ik een jongen bijvoorbeeld dinosauriŽr-rekenles. De cijfers hadden een hoofd van een dino en ook lagen er verschillende speelgoed dinosauriŽrs op tafel. Hiermee werd zijn interesse gewekt en creŽerde de rekenles meer belevenis", vertelt Annet.

Op obs De Stap heeft Annet Onderzoek & Ontwerpen en Techniek verder uitgerold en ontstond er zelfs een eigen techniek lab. Op verzoek heeft zij dit ook gecoacht op obs de Wagemaker en obs De Fuik.

Zo werkt Onderzoek & Ontwerpen en Techniek
Annet vertelt verder: "Met Onderzoek & Ontwerpen en Techniek wordt een ontdekkende houding gestimuleerd. Kinderen zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces, leren onderzoeken, samenwerken, plannen en initiatief nemen. Hierbij zijn zij onder andere actief bezig met begrijpend lezen, schrijven, mediawijsheid en samenvatten.
Kinderen leren de wereld om hen heen gestructureerd te ontdekken, en ook vinden zij antwoorden op hun vragen. Het is een meerjarenproces en wordt al ingezet vanaf groep twee. In de eerste jaren wordt de techniek van het onderzoekend leren gecoacht, zodat leerlingen dit op latere leeftijd zelfstandig kunnen inzetten."

In de praktijk met plasticsoep
Een voorbeeld waarbij Onderzoek & Ontwerpen en Techniek is ingezet is de leervraag plasticsoep. De middenbouwleerlingen wisten wel wat tomatensoep was, maar ze hadden nog nooit gehoord van plasticsoep. Wat kunnen we doen aan dit probleem van plasticsoep? Na te hebben onderzocht wat dit precies is en wat de schrikbarende gevolgen hiervan zijn hebben de leerlingen een oplossing gevonden. Van technisch Lego werd een prototype gebouwd en geprogrammeerd om plastic uit de zee op te ruimen. Het project werd in dit geval afgesloten met een presentatie aan klasgenoten, waarbij de opgedane kennis en technisch Lego centraal stonden. Bij andere projecten kunnen ook posters, filmpjes, een toneelstuk, etc., worden ingezet.

Doorstromen naar de toekomst
"Het grote succes van deze methode is de verwondering en de betrokkenheid. Leerlingen uit groep 7 komen nog spontaan vertellen wat ze onderzocht en geleerd hebben in groep 3 of 4. Dat is het grootste compliment dat je kunt krijgen. Hoe waardevol is het dat de leerlingen als eigenaar van hun eigen leerproces doorstromen naar hun toekomst?!

We weten niet hoe de toekomst eruitziet, maar ik denk dat Onderzoek & Ontwerpen en Techniek de leerlingen een heel eind op weg helpt", - Annet.Belgische studenten maken kennis met obs De Rietkraag†

34 Belgische studenten van MIA Brugge brachten een bezoek aan het ROC van Amsterdam-Noord om eens een kijkje te nemen hoe het onderwijs op een andere mbo-school wordt georganiseerd. Daarnaast kregen de studenten in kinderzorg, bejaardenzorg en business support een beter beeld van de verschillende stageplekken in Nederland. Ook namen zij een kijkje in de keuken van obs De Rietkraag in Oostzaan.

Na een pittoreske fietsroute door het Twiske, werden de studenten hartelijk ontvangen op obs De Rietkraag. Daar kregen zij informatie met betrekking tot het onderwijs in Nederland en specifiek op obs De Rietkraag. Directeur Willemeyne vertelde over de schooltijden, ouderbetrokkenheid en de verschillende rollen binnen het team. Ook belichtte zij de leerlingenraad en waar deze leerlingen zich onder ander mee bezighouden.

Leerkracht en Gezonde School-coŲrdinator Maud deelde hoe sport en gezonde voeding een belangrijke rol spelen in de school, bijvoorbeeld door in de ochtend alleen groente en fruit te eten. Toevallig is het thema dat momenteel op de school centraal staat ook gezonde voeding. De leerlingen hebben in kaart gebracht welk voedsel je vaak kunt eten en wat je beter af en toe kunt eten. Bij de kleuters is de huishoek omgetoverd tot een levendige groentekraam.

Tot slot werden de Belgische studenten door enthousiaste tourguides uit groep 8 rondgeleid door de school. Tijdens de rondleiding werden ze verrast door een zee van oranje, in verband met de Koningsspelen.

Kortom, het was een inspirerende dag vol nieuwe inzichten.Studiedag vol inspiratie en professionalisering

Studiedagen zijn van onschatbare waarde voor het onderwijs. Tijdens deze dagen bouwen medewerkers van de scholen samen aan onderwijskwaliteit en professionele groei. Het zijn leerzame bijeenkomsten die een stevige basis leggen voor een verrijkende leeromgeving voor onze TOEKOMSTMAKERS.

Naast de eigen studiedagen van onze 38 scholen is er eens per jaar een gezamenlijke studiedag. Waarop de scholen, onderverdeeld in clusters, bijeen komen. Onlangs was het zover: de jaarlijkse OPSPOOR studiedag! Na een gezamenlijke opening door het College van Bestuur gingen de clusters aan de slag met een eigen programma.

Ons College van Bestuur werd door enkele clusters uitgenodigd om een deel van het programma bij te wonen. Zo bezochten Chris van Meurs en Astrid Brugman een lezing van Amin Asad, docent recht op het mbo en hbo en in 2021 door de Hogeschool Utrecht bekroond tot Docent van het Jaar. Ook is hij schrijver van het boek 'Alles voor jullie'. In zijn inspirerende lezing 'Een ode aan verbinding' gaf hij aan dat het fundament van goed onderwijs ligt in het opbouwen van een band met je leerlingen en dat onderwijs moet opleiden voor het leven.

Daarna was het tijd voor muzikale inspiratie van Richard de Hoop. Hij benadrukte het belang van teamwork. Waarbij elk teamlid een uniek karakter vertegenwoordigt, vergelijkbaar met diverse instrumenten in een orkest. Tijdens zijn presentatie liet De Hoop zien hoe verschillende karakters voor een harmonieus samenspel kunnen zorgen.

De clusters hadden stuk voor stuk inspirerende en leerzame programma's neergezet waarbij er van en met elkaar werd geleerd. Op naar de volgende studiedag!Leerlingen maken kennis met verschillende beroepen


Het kiezen van een passend beroep kan vrij lastig zijn. Daarom zijn de gemeente Purmerend, SKOV, CPOW en OPSPOOR een pilot gestart om leerlingen uit het basisonderwijs vroegtijdig kennis te laten maken met verschillende bedrijven en beroepskeuzen. Vragen die de leerlingen hierbij stellen zijn onder andere:
  • welke verschillende bedrijven zijn er in de omgeving?
  • wat zijn werkzaamheden van verschillende medewerkers in deze bedrijven?

Een aantal scholen van OPSPOOR doet mee aan de pilot, waaronder OBS De Koningsspil in Oosthuizen. De leerlingen uit groep 7 hebben pas geleden de sfeer geproefd bij lokale bedrijven om de verbinding met het bedrijfsleven te vergroten. Zo werd de groep in drieŽn gesplitst en mochten de leerlingen uit ťťn van de volgende ondernemingen kiezen welke zij wilden bezoeken:
  • Fred Kooij Auto's;
  • Pasterkamp Installateurs;
  • Simko Paint.

De leerlingen waren erg enthousiast om op pad te gaan. Bij het autobedrijf vertelde eigenaar Fred Kooij over wat ze daar precies doen. Onder andere het repareren, importeren, exporteren en verhuren van auto's. Ook verkopen en repareren zij nu elektrische Punch-fietsen. De leerlingen zijn ook te weten gekomen hoeveel personenauto's er ongeveer zijn in Nederland. Dit komt uit op zo'n 9 miljoen stuks!

De leerlingen waren enthousiast over het bezoek aan Fred Kooij Auto's en enkele delen hun ervaring: "Het was interessant om te zien hoe een motor eruitziet en ik vond het ook leuk om verschillende onderdelen te bekijken." En: "Ik heb geleerd over de APK en wat het betekent". Tot slot: "Nu weet ik hoe motorolie eruitziet en heb ik ook een auto gezien zonder motor. Dat was echt interessant."

Fred heeft de leerlingen advies gegeven over het kiezen van een beroep: "Wat je uiteindelijk ook voor beroep kiest, ga je gevoel achterna en doe wat goed voelt voor jou."

††††

Artikel in het Noordhollands Dagblad over tijdelijke vacature- en investeringsstop OPSPOOR


Vrijdag 22 maart is er in het Noordhollands Dagblad (NHD) een artikel over OPSPOOR verschenen. Een journalist van de krant heeft†Chris van Meurs, voorzitter van het College van Bestuur van OPSPOOR, geÔnterviewd over de vacature- en investeringsstop die is aangekondigd om financiŽle problemen voor te zijn.

Chris benadrukt in het krantenartikel dat deze maatregelen geen afbreuk zullen doen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit blijft de hoogste prioriteit hebben. Verder laat hij weten er vertrouwen in te hebben dat deze situatie over anderhalf jaar is opgelost.†,,We gaan niet failliet, maar we hebben te veel geÔnvesteerd en moeten nu terug naar de basis."


Brief aan ouders/verzorgers†


22 of 23 maart verschijnt er in het Noordhollands Dagblad een artikel over OPSPOOR.
Dit interview gaat over de uitdagingen waar wij op dit moment voor staan. Deze uitdagingen hebben te maken met het eindigen van extra subsidiegelden, een technische fout in de begroting 2023 en de financiŽle gevolgen daarvan. Wij willen benadrukken dat de tijdelijke maatregelen om dit te repareren geen afbreuk zullen doen aan de kwaliteit van ons onderwijs. U kunt hier de volledige brief lezen.

De Grote Rekendag op obs De Koningsspil

Op 20 maart heeft de professionele leergemeenschap (PLG) op obs de Koningsspil plaatsgevonden in het teken van de Grote Rekendag. In de PLG komen studenten samen om met elkaar leervragen over de dagelijkse praktijk te delen en samen te onderzoeken. Theorie en praktijk worden hierbij aan elkaar gekoppeld.

De rekencoŲrdinator heeft een zeer enthousiast praatje gehouden over haar rol binnen de school en het doel van deze dag. De pabo-studenten hebben vervolgens onderzoek gedaan naar twee vragen:
  • In hoeverre dragen de activiteiten van de Grote Rekendag bij aan het leerplezier bij rekenen?
  • Welk rendement heeft de Grote Rekendag volgens de leerlingen (wat denken zij te hebben geleerd)?
De studenten hebben vooraf bedacht hoe ze de vragen het beste konden onderzoeken en zijn toen de school ingegaan. Ze kwamen terug met verschillende data, die ze hebben verwerkt op A3-papier. Deze resultaten hangen in de teamkamer. De conclusie was met name dat betekenisvolle context en activiteiten die uitdaging ontlokken cruciaal zijn in het plezier en resultaat.We zijn wat we eten

De leerlingen uit de groepen 3 en 4 van OBS Weremere hebben een levendig restaurant gecreŽerd in het hart van de school. Ze zijn namelijk druk in de weer met het thema 'we zijn wat we eten', wat onderdeel is van het International Primary Curriculum (IPC)."

Hoe werkt IPC?
IPC is een lesaanpak waarbij leerlingen aan de hand van thema's doelgericht werken aan specifieke leerdoelen. Diverse werkvormen worden ingezet en alle vakgebieden, inclusief de creatieve vakken, komen aan bod. Dit maakt het onderwijs betekenisvol voor de leerlingen en houdt hen actief betrokken bij de les.

Naast de wereldoriŽntatie vakken, gaan de leerlingen aan de slag met reken- en taalactiviteiten, terwijl zij spelen in het restaurant. Daarnaast gaan de leerlingen op onderzoek uit naar bijvoorbeeld het eten van vroeger, hoe je eten goed kunt bewaren en waar ons eten eigenlijk vandaan komt.

Resultaten worden gepresenteerd
Alle resultaten worden verzameld en weergegeven op onder andere de IPC-wanden in de klassen. Ook worden er presentaties gegeven en soms wordt er zelfs een tentoonstelling gemaakt om zo de informatie met elkaar te delen.

Dit maakt het onderwijs niet alleen leerzaam voor iedereen, maar ook ontzettend leuk!

††††Onderzoekend en ontwerpend leren voor leerlingen in Landsmeer

Werken met een onderzoek- en technieklab is op openbare basisscholen De Stap, De Wagemaker en De Fuik heel gebruikelijk. Lessen in Onderzoek & Ontwerpen en techniek worden namelijk ťťn keer per week gegeven.

Plasticsoep-project
Bij een thema krijgen leerlingen een verhaal (begrijpend lezen) met een passende vraag of een passend probleem. Uit dit verhaal krijgen zij sleutelwoorden en zij zoeken hiervan de betekenis op. Vervolgens wordt er ťťn woord gekozen om verder te onderzoeken. Zo deden de middenbouw leerlingen dit bijvoorbeeld over plasticsoep. Vragen als 'wat is dit precies?', 'wat zijn de gevolgen?' en 'hoe kunnen we dit oplossen?' stonden centraal. Onderzoek en techniek kwamen samen in het vinden van een oplossing. Van technisch Lego werd een prototype gebouwd en geprogrammeerd om plastic uit de zee te kunnen halen.†

Rondreizend proeflab van Museum Broekerveiling
Om een extra dimensie toe te voegen aan onderzoekend en ontwerpend leren maakte het Reizende Proeflab van Museum BroekerVeiling een tussenstop op deze scholen. Het project om in vier dagen voorbereidingen te treffen voor talloze experimenten op drie scholen met in totaal zo'n 437 leerlingen is enorm, maar de inspanning is absoluut de moeite waard.

Groentes ontdekken
Op obs De Stap stonden de proeven voor de onderbouw in het teken van de zintuigen, waarbij er werd gevoeld, geproefd en gekeken.†Zo werden tijdens de eerste opdracht in drie rondes een wortel, paprika en spruitje gevoeld ťn geraden.

Tijdens de tweede proef kregen de leerlingen uitleg over de vier smaken die mensen op hun tong kunnen proeven: zoet, zuur, zout en bitter. Vervolgens proefden ze welke smaak overeenkwam met wortel, witlof, zeewier en augurk.

Ten slotte creŽerden de onderbouwleerlingen een groenteschilderij op eetbaar papier, met verf gemaakt van bietensap, spinaziesap en wortelsap. Na afloop mochten zij ook genieten van hun kunstwerk door het op te eten!

Kleurrijke proef met rode kool
De proeven voor de leerlingen uit de midden-/bovenbouw zagen er iets anders uit. Zij deden namelijk een scheikundige proef met rode kool. Eerst persten ze de rode kool uit tot sap en verdeelden het over vier glazen. Daarna voegden ze aan elk glas melk, azijn, koolzuurhoudend water of baking soda toe. Wat er vervolgens gebeurde? De drankjes veranderde van kleur door de verschillende zuurtegraden. Er ontstond een kleurrijk en bruisend mengsel door hier extra baking soda aan toe te voegen.

Gezondere variant van popcorn
Ook maakten de midden-/bovenbouwleerlingen smaakvolle zoete en zoute popcorn van bieten- en zeewierpoeder. Als alternatief voor het gebruik van suiker en zout.

Het was verreikend voor de lessen met onderzoekend- en ontwerpend leren.

††††

††

Leerlingen aan het woord

"Zelf een onderzoek starten"

"Ik vind het leuk om zelf een onderzoek te starten om antwoord op mijn vraag te krijgen. Anders komt het uit een boek en weet ik niet of het wel ťcht waar is!" - Leerling van obs H.M. Van Randwijkschool in Ilpendam